۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رامین طالبیان خراسانی
دکتر رامین طالبیان خراسانی متخصص ارتوپدی جراح بیماریهای استخوان و مفاصل
دیسک و ستون فقرات
شکستگی استخوانها و در رفتگی مفاصل
آرتروسکپی مفاصل
آرتروپلاستی و تعویض مفاصل
جراحی دست و اعصاب محیطی
جراحی و درمان بیماریهای مادرزادی استخوانها
جراحی و درمان انحراف مفاصل
جراحی تومور های استخوان و مفاصل
فارغ التحصیل رشته جراحی ارتوپدی در سال ۱۳۸۳ از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
واجد دوره تکمیلی تعویض مفاصل از اروپا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)