۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسن رحیم دار
آسیب‌های ورزشی،ترمیم مفصل زانو و ران (تعویض مفصل زانو وران، آرتروسکوپی و بازسازی رباط‌های صلیبی)،تروما و شکستگی‌ها،آسیب‌های بافت نرم و تاندون،بیماری‌های ستون فقرات
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)