۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مرتضی رجایی
آقای دکتر مرتضی رجایی دارای مدرک تخصص و جراحی بیماریهای استخوان، مفاصل و ستون فقرات هستند، که یکی از فعالترین متخصصین این رشته میباشند.
ایشان در حال حضر علاوه بر مطب شخصی خود در کلینیک ها و درمانگاه های مختلف به طبابت مشغولند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)