۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رحمت اله آزادی
تشخیص و درمان آسیب‌های ورزشی،تعویض مفصل زانو،آرتروسکوپی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)