۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علیرضا صباغیان
جراح و متخصص استخوان و مفاصل و شكستگي، آرتروسكوپي (بورد تخصصي ارتوپدي)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)