۰ رأی
شرح خدمات
مرکز جامع توانبخشی ذهنی رشد
هدف از کاردرمانی کودکان بهبود توانمندیهای آنان جهت ارتقاء کیفیت زندگی و حضور فعال و توانای آنان در جامعه است. توانخواهان مرکز رشد عموما کودکانی هستند که با تاخیر رشد ذهنی، اختلالات خاص یادگیری، اوتیسم و مشکلات رفتاری از خدمات این مرکز استفاده می کنند. از آنجائیکه ضایعات و محدودیتهای حرکتی در کودکان کم توان ذهنی شایع است، کاردرمان این مرکز پس از ارزیابی اولیه تک تک کودکان و تعیین اهداف درمانی ویژه آنان خدمات زیر را بصورت فردی یا گروهی ارائه می نماید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)