۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر علی پناهی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دارای برد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی
دوره تخصصی تزریق مفاصل و PRP از کره جنوبی
مدرک دانشگاهی درمان دستی Manipulation
مدرک دانشگاهی طب سوزنی تخصصی Acupuncture
درمان غیر جراحی اختلالات ساختاری ستون فقرات و پاها
درمان غیر جراحی درد های ستون فقرات و مفاصل
توانبخشی تخصصی بیماران ضایعه نخاعی و آسیب عصب
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)