۰ رأی
شرح خدمات
مرضیه آزاده
درمان انواع ضایعات ارتوپدی، نورولوژی، روماتولوژی و آسیب های ورزشی
الکتروتراپی
لیزرتراپی
مکانوتراپی
ترکشن الکتریکی
مگنت تراپی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)