۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد گلشنی
دکتر محمد گلشنی دبیر انجمن متخصصین پوست ایران در تاریخ ۱۳۴۰/۳/۲۵ در خانواده ای اصالتاً بیرجندی متولد شد. در سال ۱۳۵۸ وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شده و در سال ۱۳۶۷ دوره پزشکی عمومی را به پایان رسانده است. در سال ۱۳۷۰ وارد دوره دستیاری پوست دانشگاه تهران شده و در سال ۱۳۷۴ با مدرک دانشنامه تخصصی (بورد) فارغ التحصیل شده است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)