۱ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم خسرومهر
دکتر مریم خسرومهر متخصص زنان و زایمان و نازایی و دارای بورد تخصصی است. دکتر خسرومهر در بخش زنان و زایمان بیمارستانهای پاستور نو و آرمان و نیکان اقدسیه حضور دارند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)