۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مسعود اسلامی زاده
فارغ التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه ایران .وتخصص پوست و مو از دانشگاه جندی شاپور اهواز
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)