۰ رأی
شرح خدمات
استخر صیاد شیرازی
آموزش شنا در همه سطوح زیر نظر مربیان مجرب فدراسیون شنا
مدرسه شنا ویژه گروه های سنی در طول سال
آب درمانی زیر نظر متخصصین
سالن چند منظوره (زومبا، تی آر ایکس، یوگا و...)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)