۰ رأی
شرح خدمات
استخر و سونای شهید رعیت
سونا بخار
جکوزی
سونا خشک
دارای تلویزیون شهری در محوطه استخر جهت تماشای مسابقات فوتبال و والیبال
حمام سنتی و ماساژ
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)