۰ رأی
شرح خدمات
مجموعه فرهنگی ورزشی ونک
خدمات مجموعه ورزشی ونک:
جکوزی، سونا خشک
سالن بدنسازی
ماساژ
حمام سنتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)