۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رضوان کاظمی
دکتر رضوان کاظمی متخصص زنان و زایمان و نازایی است. دکتر کاظمی در بخش زنان بیمارستانهای آتیه فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)