۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نرگس جوزدانی
کارشناس و مشاور تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)