۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فاطمه شاکری
کارشناس کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)