۰ رأی
شرح خدمات
دکتر منصوره مشهدی
متخصص و کارشناس تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)