۰ رأی
شرح خدمات
دکتر احمد اسماعیل زاده
متخصص تغذیه و رژیم درمانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو انجمن تغذیه آمریکا جزو دانشمندان یک در صد برتر دنیا فلوشیپ تغذیه از دانشگاه هاروارد آمریکا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)