۰ رأی
شرح خدمات
نجمه فرجی
مشاوره تغذیه و رژیم غذایی جهت افزایش و کاهش وزن
دوران بارداری و شیردهی
کودکان کم وزن و کم اشتها، کوتاهی قد کودکان، نوجوانان، سالمندان
بیماری های دیابت، قلبی عروقی، بیماری های گوارشی
ارائه دستورات غذایی ویژه و کاربردی
با سابقه در کاهش وزن اصولی و استاندارد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)