۰ رأی
شرح خدمات
دکتر یلدا اجودی
تغذیه، رژیم درمانی، تعیین جنسیت فرزند با رژیم غذایی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)