۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهدی شادنوش
متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی
رژیم درمانی،رژیم اینترنتی، کاهش وزن تضمینی
مشاوره تغذیه در منزل،ویزیت تغذیه در منزل
درمان سوء تغذیه، رژیم لاغری،رژیم چاقی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)