۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سعيد اوسطی
شيوه های کاهش وزن بدون رژيم های سخت با بهره گيری از علوم نوين در مجهزترين دفتر رژيم درمانی در ايران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)