۰ رأی
شرح خدمات
دکتر هما عابدی
بررسی میزان چربی بدن، آب بدن، عضلات بدن، تراکم استخوان و ... به وسیله دستگاه آنالیز ترکیبات بدن
تست قلبی عروقی تنفس
مشاور تخصصی تغذیه و بخش متبولیسم و کالری (تعیین میزان متابولیسم )، کالری مصرف در طول استراحت، کالری مصرف تمرین و فعالیت های روزانه، تست جریان دقیق بالاترین ضربان جهت چربی سوزی، تردمیل، تکنوجم، MED
استعداد یابی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)