۰ رأی
شرح خدمات
سالن زیبایی رابو
محیطی حرفه ای همراه با پرسنلی که عاشق کار خود هستند
استفاده از مواد آرایشی با کیفیت و مرغوب
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)