۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم مستقیمی طهرانی
سرکار خانم دکتر مریم مستقیمی طهرانی مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۲ اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی پوست و مو ، نشانه ای بر مهارت و دانش سرکار خانم دکتر مریم مستقیمی طهرانی می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)