۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سیما قاسم زاده
دکتر سیما قاسم زاده جراح و متخصص زنان و زایمان، نازایی و انکولوژی زنان است. دکتر قاسم زاده دارای بورد تخصصی و استادیار دانشگاه است. دکتر قاسم زاده در بیمارستان و زایشگاه خصوصی مادران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)