۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد کاکرودی
جناب آقای دکتر محمد کاکرودی متخصص پوست و مو هستند.
جناب آقای دکتر محمد کاکرودی مدرک عمومی خود را از دانشگاه ملی در سال ۱۳۵۸ اخذ نموده اند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)