۰ رأی
شرح خدمات
دکتر کارینا قدیمی
فلوشیپ جراحی سینه ، انگلستان
فلوشیپ جراحی زیبایی، اتریش
دوره تکمیلی جراحی و سرطان سینه، دانشگاه هایدلبرگ آلمان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)