۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسین حق شناس
فوق تخصص جراحى زیبایى و پلاستیک
عضو انجمن جراحان پلاستیک آمریکا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)