۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ابوالفضل خامکی
متخصص پوست و مو از انگلستان
کاشت مو و روش های پیوند موی طبیعی سر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)