۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شهین فتحی نژاد
دکتر شهین فتحی نژاد جراح و متخصص زنان و زایمان است. دکتر فتحی نژاد در بخش زنان و زایمان بیمارستان بهمن و آتیه حضور دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)