۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهشاد فراتی کاشانی
جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)