۰ رأی
شرح خدمات
دکتر احمد ملک محمدی
فارغ التحصیل تخصص سونوگرافی و رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
پزشکی عمومی ازدانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱۳۷۵
هیات علمی سابق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر گروه سابق گروه رادیولوژی دانشگاه هرمزگان
عضو انجمن سونوگرافی آمریکا ARDMS
دارای گواهینامه Fetal Medicine Foundation انگلستان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)