۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر مهران وزیری بزرگ
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و ام ار ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای مدرک فلوشیپ MRI شکم از انستیتو کانسر انکولوژی اروپا (ایتالیا)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)