۰ رأی
شرح خدمات
دکتر کوروش منصوری
دکتر کوروش منصوری تخصص متخصص نوار عصب و عضله
پزشک مقیم کلینیک شبانه روزی پارسیان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)