۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهشید عطایی
دکتر مهشید عطایی جراح و متخصص زنان، زایمان و فلو شیپ نازایی است. دکتر عطایی در بخش زنان و زایمان بیمارستان شهرام فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)