۰ رأی
شرح خدمات
مرکز تصویربرداری پیامبران
سونوگرافی برای بررسی بافت های نرم بدن مورد استفاده قرار می گیرد.
نوع خاصی سونوگرافی وجود دارد به نام سونوگرافی داپلر (کالرداپلر یا داپلر رنگی) که جهت بررسی جریان خون در رگ ها و گرفتگی رگ ها استفاده می شود.
از مهمترين كاربردهای سونوگرافی، سونوگرافی بارداری است:
سه ماهه اول بارداری زمان تشکیل اندام ها است. بنابراین این زمان بهترین زمان سونوگرافی برای دیدن پیشرفت تشکیل اندام ها و تعیین سن جنين (در هفته ۴ حاملگی) و تشخیص ناهنجاری های جنین ( در هفته ۱۲ حاملگی ) می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)