۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نبی اله نصیری
دکتر نبی اله نصیری جراح و متخصص زنان و زایمان است. دکتر نبی الله نصیری استادیار دانشگاه است و در بیمارستان اکبر آبادی فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)