۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی فک و صورت دکتر سمانه بیات
رادیولوژی دهان فک و صورت
رادیوگرافی پانورامیک
بایت وینگ
اکلوزال
کلیه رادیوگرافی های جمجمه
رادیوگرافی از مفاصل گیجگاهی-فکی
opg دیجیتال و سی تی اسکن تخصصی دندان و فک cbct
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)