۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر سرخه ای
آزمایش غربالگری سلامت جنین
تمام تست های مربوط به آزمایش غربالگری (دابل ماکر، تریپل مارکر و کواد مارکر و ...) با دستگاه ها و کیتهای بسیار پیشرفته در آزمایشگاه دکتر سرخه ای انجام می شود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)