۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شایسته پراشی
دکتر شایسته پراشی جراح و متخصص زنان و زایمان است. دکتر پراشی یکی از پزشکان ثابت بیمارستان اکبر آبادی است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)