۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه ساحل
انجام تست های غربالگری و ارزیابی سلامت جنین
انجام تست های تخصصی باروری و ناباروری
انجام کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی در کوتاهترین زمان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)