۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه بیمارستان فرمانیه
انجام کلیه آزمایشات روتین و تخصصی با دستگاه های پیشرقته از جمله:
کم خونی، تالاسمی و ...
آزمون های سلامت جنین
آزمایشات مارکرهای سرطانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)