۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حمید مظاهری
دکتر حمید مظاهری جراح و متخصص زنان و زایمان است و در بیمارستان دی فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)