۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه تخصصی ژنتیک دکتر خالقیان
ارائه دهنده انواع تست های سیتوژنتیک، سیتوژنتیک مولکولی
با جدید ترین روش های موجود جوابدهی در کوتاهترین زمان ممکن
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)