۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه تشخیص پزشکی رادین
دارای کادر مجرب و با تجربه
تحت نظر متخصص پاتولوژی کلینیکال، آناتومیکال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)