۰ رأی
شرح خدمات
دکتر اصغر آقامحمدی
تشخیص و درمان بیماری های آلرژی کودکان
تشخیص عوامل ایجاد آلرژی
درمان حساسیت های غذایی و فصلی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)