۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدرضا میرزا آقایان
فوق تخصص بیماری های قلب کودکان
درمان بیماری های قلبی در کودکان مانند: بیماری ماهیچه قلب، التهاب ماهیچه قلب، نارسایی دریچه قلب، نارسایی قلب، آریتمی قلب
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)