۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فهیمه عسگریان
فوق تخصص اورولوژی کودکان
درمان شب ادراری کودکان، عفونت های مثانه، بیماری های کلیوی در کودکان و....
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)